Etablere familiebarnehage

Er det mange små barn som venter på barnehageplass der du bor? Ønsker du å starte en familiebarnehage?

En barnehageform i private hjem

 • En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i private hjem. 
 • Den egner seg best for barn under tre år.
 • Du kan enten arbeide der selv eller ansette en assistent og pedagogisk veileder og selv være ute i jobb.
 • Du må lage vedtekter for virksomheten.

Før en familiebarnehage settes i drift, må du ha godkjenning av kommunen med hensyn til pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. 

Kriterier og vilkår

 • Du må ha en romslig bolig med plass til barns lek
 • En assistent utfører det daglige arbeidet
 • En førskolelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke (1,25 timer per barn per uke)
 • Et hjem godkjennes normalt for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres (forskrift om familiebarnehager)
 • Du trenger godkjenning fra kommunen hvis ukentlig oppholdstid er på mer enn 10 timer og antall barn som er til stede samtidig er tre eller flere – selv om to av barna skulle være dine egne (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler)
 • Familiebarnehagen finansieres ved foreldrebetaling og kan søke om kommunalt tilskudd i tillegg.
 • Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, må sørge for at det blir utført en radonmåling (fra 1.1.2014)

Slik går du frem for å søke om godkjenning av kommunen

Kontakt kommunen for å få nærmere opplysninger og søknadsskjemaer. Avtal tid for befaring i hjemmet ditt. Lokalene skal også godkjennes av kommunen.

Kommunen kjenner til behovet for barnehageplasser i nærmiljøet og eventuelle barnehager du kan samarbeide med, og kan hjelpe deg med å rekruttere en pedagogisk veileder. Barnehagen kan åpne når godkjenning, ansettelse og vedtekter er i orden.