Ønsker du å bytte barnehage, eller skal du flytte ut av kommunen?

Du kan når som helst si opp barnehageplassen eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen.

Søke, bytte eller endre barnehageplass

Flytting i Drammen

Dersom du og barnet ditt skifter bostedsadresse internt i Drammen, beholder barnet sin plass i søkerlisten.

Du må selv gi melding til kommunen dersom du ønsker plass i en annen barnehage, som følge av flyttingen. Ring Forvaltningskontoret for Drammensbarnehagene på telefon 32 04 43 00. 

Flytting ut av kommunen

Flytter du og barnet ditt ut av kommunen, mister barnet plassen i kommunal barnehage og sin plass på søkerlisten for kommunale barnehager.

Flere private barnehager er åpne for barn fra nabokommunene. Dersom du har søkt om plass i privat barnehage og ønsker å beholde plassen i søkerlisten, må du avklare dette med den aktuelle barnehagen

Si opp

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 1 måned. Oppsigelsestiden i private barnehager kan variere, kontakt barnehagen for informasjon.

Si opp barnehageplass

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

Telefontid: man-fredag klokka 9-11 og 13-15

E-post:

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen