Prisene gjelder for kommunale og private barnehager. Prisen er avhengig av inntekt og om du har flere barn i barnehage.


InntektPris per måned

 inntil kr 462 000

 kr 0

 mellom kr 462 000 og kr 533 499

 kr 2 520

 over kr 533 499

 kr 2 910

 søskenmoderasjon for barn nr 2 

 30 % reduksjon

 søskenmoderasjon for barn nr 3 

 50 % reduksjon

Gratis fulltidsplass eller bare gratis kjernetid?

 • Familier med inntekt under 462 000 kroner har enten rett på gratis fulltidsplass eller gratis plass i kjernetida. Kjernetid er 20 timer i uka, og ikke et spesielt tidsrom. 
 • For å få gratis fulltidsplass må du i tillegg til å en inntekt under 462 000 kroner i året, være i aktivitet. Det betyr blant annet at du går på skole, er i jobb eller er aktiv arbeidssøker.
 • Dersom du har inntekt under 462 000 kroner og ikke er i aktivitet, det vil si går på skole, er i jobb eller søker jobber, har du rett på gratis plass i kjernetida. Dette tilbudet gjelder bare for barn som er 3, 4 eller 5 år gamle.
 • Dersom du har inntekt mellom 462.000 og 533.499 og barnet ditt er 3, 4 eller 5 år har du krav på gratis kjernetid.
 • Skal barnet ditt starte i barnehage til høsten, må du huske å søke om gratis plass innen 15. mai.
 • Søk om gratis plass

Flere barn i barnehage gir redusert pris

 • Dersom du har flere barn i barnehage betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. For 2018 er moderasjonen 30 % for annet og 50 % fra og med det tredje barnet du har i barnehage.
 • Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal du betale full pris for den dyreste plassen.
 • Du trenger ikke ha barnene i samme barnehage får å få redusert pris, men barnehagene må ligge i samme kommune.
 • Prisreduksjonen gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen finansierer og administrerer ordningen.
 • Søk om lavere pris

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post:

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen