Prisene gjelder for kommunale og private barnehager. Prisen er avhengig av inntekt og om du har flere barn i barnehage.

Priser fra 1. januar 2017

 InntektPris per måned

 inntil kr 417 000

 kr 0

 mellom kr 417 000 og kr 500 500

 kr 2 275

 over kr 500 500

 kr 2 730

 søskenmoderasjon for barn nr 2 

 30 % reduksjon

 søskenmoderasjon for barn nr 3 

 50 % reduksjon

Priser fra 1. august 2017

InntektPris per måned

 inntil kr 428 000

 kr 0

 mellom kr 428 000 og kr 500 500

 kr 2 335

 over kr 500 500

 kr 2 730

 søskenmoderasjon for barn nr 2 

 30 % reduksjon

 søskenmoderasjon for barn nr 3 

 50 % reduksjon

Flere barn i barnehage gir redusert pris

  • Dersom du har flere barn i barnehage betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. For 2015 er moderasjonen 30 % for annet og 50 % fra og med det tredje barnet du har i barnehage.
  • Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal du betale full pris for den dyreste plassen.
  • Du trenger ikke ha barnene i samme barnehage får å få redusert pris, men barnehagene må ligge i samme kommune.
  • Prisreduksjonen gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen finansierer og administrerer ordningen.

Søk lavere pris/oppholdsbetaling

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

 

Telefon: 32 04 43 00

 

E-post:

 

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen