Prisene gjelder for kommunale og private barnehager. Prisen er avhengig av inntekt og om du har flere barn i barnehage.

Nye priser for 2020

Priser for 2019

Inntekt Pris per måned

 inntil kr 462 000

 kr 0

 mellom kr 462 000 og kr 557 333

 kr 2 520

 over kr 557 333

 kr 3 040

 søskenmoderasjon for barn nr 2 

 30 % reduksjon

 søskenmoderasjon for barn nr 3 

 50 % reduksjon

Gratis fulltidsplass eller bare gratis kjernetid?

  • Familier med inntekt under kr 462 000 og som fyller aktivitetskravet har rett på gratis barnehageplass.
  • Familier med inntekt under kr 557 333 har rett på redusert oppholdsbetaling. Her er det ikke krav til aktivitet.
  • Familier med inntekt under kr 548 500 har rett på redusert oppholdsbetaling med gratis kjernetid. Dette gjelder barn som er 2, 3, 4 eller 5 år. Gratis kjernetid er 20 timer i uka.
  • Skal barnet ditt starte i barnehage til høsten, må du huske å søke om gratis plass eller reduset betaling innen 15. mai.
  • For å søke om gratis plass ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst på telefon 32 04 43 00. Telefontid: man-fredag klokka 9-11 og 13-15. Eller e-post: 

Flere barn i barnehage gir redusert pris

  • Dersom du har flere barn i barnehage betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. For 2018 er moderasjonen 30 % for annet og 50 % fra og med det tredje barnet du har i barnehage.
  • Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal du betale full pris for den dyreste plassen.
  • Du trenger ikke ha barnene i samme barnehage får å få redusert pris, men barnehagene må ligge i samme kommune.
  • Prisreduksjonen gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen finansierer og administrerer ordningen.
  • For å søke om redusert pris ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst på telefon 32 04 43 00. Telefontid: man-fredag klokka 9-11 og 13-15. Eller e-post: 

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

Telefontid: man-fredag klokka 9-11 og 13-15

E-post:

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen