Prisene gjelder for kommunale og private barnehager. Prisen er avhengig av inntekt og om du har flere barn i barnehage.

Priser fra 1. januar 2018

InntektPris per måned

 inntil kr 450 000

 kr 0

 mellom kr 450 000 og kr 533 499

 kr 2 455

 over kr 533 499

 kr 2 910

 søskenmoderasjon for barn nr 2 

 30 % reduksjon

 søskenmoderasjon for barn nr 3 

 50 % reduksjon

Gratis fulltidsplass eller bare gratis kjernetid?

  • Familier med inntekt under 450 000 kroner har enten rett på gratis fulltidsplass eller gratis plass i kjernetida. Kjernetid er 20 timer i uka, og ikke et spesielt tidsrom.
  • For å få gratis fulltidsplass må du i tillegg til å en inntekt under 450 000 kroner i året, vere i aktivitet. Det betyr blant annet at du går på skole, er i jobb eller er aktiv arbeidssøker.
  • Dersom du har intekst under 450 000 kroner og ikke er i aktivitet, det vil si går på skole, er i jobb eller søker jobber, har du rett på gratis plass i kjernetida. Dette tilbudet gjelder bare for barn som er 3, 4 eller 5 år gamle.
  • For å søke om gratis plass bruker du samme skjema som for lavere pris.

Flere barn i barnehage gir redusert pris

  • Dersom du har flere barn i barnehage betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. For 2018 er moderasjonen 30 % for annet og 50 % fra og med det tredje barnet du har i barnehage.
  • Dersom søsknene har ulikt plasstilbud, skal du betale full pris for den dyreste plassen.
  • Du trenger ikke ha barnene i samme barnehage får å få redusert pris, men barnehagene må ligge i samme kommune.
  • Prisreduksjonen gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen finansierer og administrerer ordningen.

Søk lavere pris/oppholdsbetaling

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post:

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen