Hva kan barneverntjenesten hjelpe til med?

  • Gi råd om barneoppdragelse, økonomi, fritid med mer
  • Henvise til annen hjelp: Barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivingskontoret m.m.
  • Anbefale plass i barnehage eller skolefritidsordning
  • Fritidsaktiviteter og ferietiltak
  • Veilede om foreldrerollen
  • Gi kortere eller lengre opphold på institusjon, i fosterhjem eller familiehjem

Les mer om hjelpetiltak fra barnevernstjenesten.