Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Hvem kan bli besøkshjem?

  • Enslige, par og barnefamilier kan være besøkshjem.
  • Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem.
  • Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. 
  • Du kan gjerne ha egne barn.
  • For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest.
  • Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Bli besøkshjem

Dersom du ønsker å bidra i form av å være besøkshjem ta kontakt med barneverntjenesten, så vil vi hjelpe deg videre i prosessen med å finne ut om dette kan være aktuelt for deg.

Kontakt

Barneverntjenesten

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Postadresse: Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen

Telefon: 32 04 66 00
E-post: