Oppfølging for ungdom mellom 18 og 23 år som har hatt tiltak fra barneverntjenesten.

Ungdom som har hatt tiltak fra barneverntjenesten når de fylte 18 år kan få oppfølging til de fyller 23 år om de ønsker det selv. 

Ønsker du oppfølging?

Kontakt barneverntjenesten for å få oppfølging. 

Kontakt

Barneverntjenesten

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Postadresse: Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen

Telefon: 32 04 66 00
E-post: 

Sosial- og barnevernsvakta