Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre, og har mulighet til å gi barn et trygt og godt hjem?

Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. 

Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Hvordan bli fosterhjem

Bufetats nettside fosterhjemstjenesten i Buskerud gir deg mer informasjon om kriterier, hvordan du kan bli fosterforelder, kurs, informasjonsmøter og rettigheter. Det er også informasjon til deg som bor i fosterhjem. 

Kontakt

Barneverntjenesten

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Postadresse: Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen

Telefon: 32 04 66 00
E-post: 

Sosial- og barnevernsvakta

Rosenkranzgata 17 (legevakta)
3018 Drammen

Telefon: 32 04 65 00