Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt.

Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær, for eksempel besteforeldre, søsken, onkler, tanter eller nære venner av barnet.

Barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak med begrunnelse. Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som avgjør saken.