Frittliggende bygning

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². For eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.

  • Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
  • Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen, men ikke veier.
  • Bygningen må ikke plasseres nærmere enn 4 meter til ledninger i grunnen.
  • Sjekk minsteavstander til vei, vann eller jernbane.
  • Sjekk at tiltaket er i tråd med planer, lover og forskrifter, se punkt 1. Generelt.

Se veiledning til SAK10 § 4-1 a) for mer detaljer.

Vi anbefaler å prøve veiviseren på dibk.no.

Når bygningen er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart til eller Postboks 7500, 3008 Drammen.