Mindre tiltak i eksisterende byggverk

1.Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
2.Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en    bruksenhet eller branncelle.
3.Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
4.Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
5.Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Se veileder til SAK10 § 4-1 c) for mer detaljer.