Mindre tiltak i eksisterende byggverk

1. Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.

2. Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.

3. Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle. For eksempel er løfteplattform innenfor en boenhet er unntatt søknadsplikt.

4. Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.

5. Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Se veileder til SAK10 § 4-1 d) for mer detaljer.