Tilbygg

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². For eksempel terrasse, veranda, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Tilbygget kan ikke inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel, slik som entre, gang, isolert vinterhage med videre. Det kan heller ikke inneholde verksted, kontor, atelier eller øvingslokale med videre.

Se veiledningen til SAK10 § 4-1 b) for mer detaljer.

Når tilbygget er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart til eller Postboks 7500, 3008 Drammen.