Tilbygg

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². For eksempel terrasse, veranda, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Tilbygget kan ikke inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel, slik som entre, gang, isolert vinterhage med videre. Det kan heller ikke inneholde verksted, kontor, atelier eller øvingslokale med videre.

Se veiledningen til SAK10 § 4-1 b) for mer detaljer.

Sjekk at tiltaket er i tråd med planer, lover og forskrifter, se punkt 1. Generelt.

Når tilbygget er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart til eller Postboks 7500, 3008 Drammen.