Retningslinjene gjelder for bygg som tidligere er godkjent av bygningsmyndighetene, men aldri har fått utstedt ferdigattest på bygget.

Bygg godkjent etter 1.1.1998

Godkjente tegninger og midlertidig brukstillatelse foreligger, men ansvarlig foretak er opphørt.

  • Ferdigattest kan utstedes når kompetent foretak (eventuelt tiltakshaver ved bagatellmessige mangler) bekrefter at påpekte mangler er utbedret og at bygningen er iht. godkjente tegninger med hensyn til planløsninger og fasader.
  • Det forlanges ikke søknad om ansvarsrett fra foretaket som utarbeider slik rapport, men foretaket skal være kvalifisert for å kunne tildeles ansvarsrett for kontroll av utførelse for det aktuelle byggetiltaket, kfr. Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett §§ 10, 11, 12, 13 og 14 og veiledningen til forskriften.
  • Utdanningskrav tiltaksklasse 1: Fagopplæring som svarer til fagprøve henholdsvis svenneprøve + 2 års praksis.
  • Utdanningskrav tiltaksklasse 2: Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller teknisk fagskole + 3 års praksis.
  • Kommunens arbeid med utstedelse av ferdigattest gebyrbelegges etter dagens gebyrregulativ.

Bygg godkjent før 1998

Kommunen utsteder ikke ferdigattest for bygninger bygget før 1. januar 1998.