Trenger du å søke?

Fritatte tiltak

Sjekk om tiltaket ditt er fritatt søknadsplikt her. Fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggeteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Sjekk dette

Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt.

Noen tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller arealplaner. Da må det være søkt om, og gitt dispensasjon før tiltaket kan oppføres.

Avstandsregler og byggegrenser gjelder også for fritatte tiltak. Husk også byggeforbudssoner langs sjøen og vassdrag.

Det er viktig å holde seg innenfor tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan du ikke oppføre nye tiltak.

Ved bygging og terrengarbeider må du sjekke om det ligger ledninger under bakken. Bygging eller fylling av masser oppå ledninger i bakken må godkjennes av ledningseier enten de er private eller offentlige.

Se også: