Våre tjenester:

  • Byggherre for kommunens byggeprosjekter
  • Eiendomsforvalter og drifter
  • Utleier av eiendom
  • Utleier av kommunal bolig

Ansatte

Alle ansatte ved Drammen Eiendom KF

Nøkkelinformasjon

Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08-15

Telefon

32 04 30 00

E-post

Besøksadresse

Ilebergveien 21
3011 Drammen