Våre tjenester:

  • Byggherre for kommunens byggeprosjekter
  • Eiendomsforvalter og drifter
  • Utleier av eiendom
  • Utleier av kommunal bolig

Telefon

32 04 30 00

E-post

Besøksadresse

Ilebergveien 21
3011 Drammen