Bli frivillig i lag og foreninger

Du kan engasjere deg som frivillig og gjøre en viktig innsats i mange lag og foreninger eller på arrangementer i Drammen.

  • Frivillig.no: nasjonalt nettsted der du finner spennende aktiviteter for frivillige i Drammen

Her er noen av de største foreningene der du kan engasjere deg.  

Foreninger

  • Drammen Røde kors: I Røde kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Du får god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig. Du kan for eksempel ta del i besøkstjeneste, være flyktningguide, bidra på forskjellige møteplasser, i kvinnegruppe, leksehjelp, norsktrening  eller i hjelpekorps. 
  • Kirkens Bymisjon i Drammen: I Kirkens Bymisjon kan du bidra som frivillig på møtesteder, i aktivitetskafe, som leksehjelp eller i andre meningsfylte oppgaver.
  • Frelsesarmeen:  Frivillige bidrar som leksehjelpere, ved matutdeling, i flerkulturell kvinnegruppe og i andre aktiviteter. Ta gjerne direkte kontakt på tlf 32 89 80 35 eller på
  • DNT Drammen og omegn: har mange frivillige som bidrar på ulike måter til utviklingen og driften av foreningen. Det kan være som turleder, stirydder, løypemerker, dugnadsarbeid på hytter, arrangør av våre ulike arrangementer og mye mye mer.
  • Levende verksted: Frivillige skaper en sosial og kreativ møteplass. Vi strikker og syr, maler og snekrer, og vil gjerne komme i kontakt med flere som vil bidra.
  • Redd Barna i Drammen kjemper for å ivareta barns rettigheter. Se mer info på Facebook eller ta kontakt på
  • Rett Fram Opplevelser skaper gode og viktige opplevelser for barn og unge i Drammen. Som frivillig kan du være med på mange forskjellige aktiviteter; for eksempel legge tilrette for sjø-, og båtliv, ferieaktiviteter, hjelpe til med bursdagsfeiring eller andre arrangementer.  
  • Steg for steg  er et tilbud for personer med rusproblematikk som vil tilbake til en rusfri hverdag etter endt behandling. Vi bidrar med hverdagskompetanse. Tilbudet drives av Blå Kors, og det er krav til deltakere om rusfrihet. Vi trenger flere Tidgivere (Frivillige). Ta kontakt gjennom tidgiver eller virksomhetsleder på 92216866

  • Idrett: ta direkte kontakt med aktuelt idrettslag.

Arrangementer

Savner du en organisasjon eller et arrangement som rekrutterer frivillige?

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Silje Bjørge .