Bli frivillig i lag og foreninger

Du kan engasjere deg som frivillig og gjøre en viktig innsats i mange lag og foreninger eller på arrangementer i Drammen.

  • Frivillig.no: nasjonalt nettsted der du finner spennende aktiviteter for frivillige i Drammen

Her er noen av de største foreningene der du kan engasjere deg.  

Foreninger

  • Drammen Røde kors: I Røde kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Du får god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig. Du kan for eksempel ta del i besøkstjeneste, være flyktningguide, bidra på forskjellige møteplasser, i kvinnegruppe, leksehjelp, norsktrening  eller i hjelpekorps. 
  • Kirkens Bymisjon i Drammen: I Kirkens Bymisjon kan du bidra som frivillig på møtesteder, i aktivitetskafe, som leksehjelp eller i andre meningsfylte oppgaver.
  • Frelsesarmeen:  Frivillige bidrar som leksehjelpere, ved matutdeling, i flerkulturell kvinnegruppe og i andre aktiviteter. Ta gjerne direkte kontakt på tlf 32 89 80 35 eller på
  • Levende verksted: Frivillige skaper en sosial og kreativ møteplass. Vi strikker og syr, maler og snekrer, og vil gjerne komme i kontakt med flere som vil bidra.
  • Redd Barna i Drammen kjemper for å ivareta barns rettigheter. Se mer info på Facebook eller ta kontakt på
  • Rett Fram Opplevelser skaper gode og viktige opplevelser for barn og unge i Drammen. Som frivillig kan du være med på mange forskjellige aktiviteter; for eksempel legge tilrette for sjø-, og båtliv, ferieaktiviteter, hjelpe til med julefeiring eller andre arrangementer.  
  • Steg for steg  er et tilbud for personer med rusproblematikk i rehabilitering som ønsker å leve et rusfritt liv. Tilbudet drives av Blå Kors, og det er krav til deltakere om rusfrihet. Vi trenger flere Tidgivere (Frivillige). Ta kontakt gjennom tidgiver eller på tlf: 48455931
  • Idrett: ta direkte kontakt med aktuelt idrettslag.

Arrangementer

Savner du en organisasjon eller et arrangement som rekrutterer frivillige?

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Silje Bjørge .