Tusen takk for at du deltok på Frivilligbørs Drammen! Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger!

Hvem representerte du på Frivilligbørsen?
 
Hvordan fikk du vite om Frivilligbørs-arrangementet? (flere kryss mulig)
 
Frivilligbørs er en nyttig møteplass.
 
Hvorfor er den nyttig - eller unyttig?
 
Hadde du meldt deg på arrangementet på nettsiden www.frivilligbors-drammen.no, før du kom?
 
Hadde du sett på "Tilbud og ønsker" på nettsidene, før du kom?
 
Har du noen tips til hvordan vi kan få med flere bedrifter på Frivilligbørs?
 
Hvordan passet tiden kl 17-19 for deg?
 
Hvis det arrangeres Frivilligbørs i 2020, kommer du?
 
Har du andre tilbakemeldinger til Frivilligbørs Drammen?