På FNs internasjonale frivillighetsdag den 5. desember, deles Drammens frivillighetspris ut. Prisen er med på å vise det engasjementet som ildsjeler eller grupper av mennesker legger ned for andre. Prisen bidrar til å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats.

Hvem får prisen?

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
 • Frivillig innsats innebærer at aktiviteten skjer uten at det utbetales lønn, eller er i tett tilknytning til kandidatens ordinære arbeidsplass.

Hvem vil DU foreslå?

Du kan tipse om hvem som gjør en ekstra god og frivillig innsats i Drammen. Send inn ditt forslag til person eller organisasjon/gruppe: 

Trenger du hjelp med å sende inn ditt forslag? Ta gjerne kontakt med Drammen frivilligsentral, enten på tlf 900 75 399 eller e-post drammen.frivilligsentral@drmk.no 

Frist for forslag er 20. oktober 2019

Deretter vil juryen for frivillighetsprisen plukke ut ekstra gode eksempler som så nomineres videre til prisen. Gjennom nominasjonsprosessen vil juryen legge vekt på å synliggjøre både bredden, kraften og det store mangfoldet av engasjement som finnes i lokalsamfunnet vårt.

Drammen Sanitetsforening fikk frivillighetsprisen i 2018 

Her kan du lese om prisvinneren i 2018.

Her kan du se filmer av de ni finalistene for 2018.

I 2018 kom det inn mange gode kandidater til frivillighetsprisen i Drammen. Av de 32 forslagene plukket juryen ut 9 kandidater som gikk videre til en finale:

 • Kattehjelpen Drammen og omegn
 • Hanne Ødeby, Sturla IF
 • Petter Hagen, Øren Skolekorps
 • Drammen Sanitetsforening
 • Verner Ekeli, Blå Kors Drammen
 • Arne Holm,  Fortidsminneforeningen
 • Egil Willy Alfsen, Speider
 • Kirkens SOS
 • Inger Marie Hunnestad

 

Geirr Kihle fra Konnerud IL fikk frivillighetsprisen for 2017. 

Drammen kommune sender sin vinner inn som kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen det påfølgende året.

Her finner du en oversikt over tidligere vinnere av prisen.