Hvert år, på FNs internasjonale frivillighetsdag den 5. desember, deles Drammens frivillighetspris ut. Prisen er med på å vise det engasjementet som ildsjeler eller grupper av mennesker legger ned for andre. Prisen bidrar til å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats.

Hvem får prisen?

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
 • Frivillig innsats innebærer at aktiviteten skjer uten at det utbetales lønn, eller er i tett tilknytning til kandidatens ordinære arbeidsplass.

De nominerte i 2018

Her kan du se filmer av de ni finalistene for 2018.

Det har i 2018 kommet inn mange gode kandidater til årets frivillighetspris i Drammen. Av de 32 forslagene har juryen plukket ut 9 kandidater som går videre til en finale. I utvelgelsen har juryen lagt vekt på å vise bredden, omfanget og mangfoldet av frivilligheten i Drammen. Frivillighetsprisen går til en av de ni, sier juryleder Kjell Arne Hermansen:

 • Kattehjelpen Drammen og omegn
 • Hanne Ødeby, Sturla IF
 • Petter Hagen, Øren Skolekorps
 • Drammen Sanitetsforening
 • Verner Ekeli, Blå Kors Drammen
 • Arne Holm,  Fortidsminneforeningen
 • Egil Willy Alfsen, Speider
 • Kirkens SOS
 • Inger Marie Hunnestad

 

Geirr Kihle fra Konnerud IL fikk frivillighetsprisen for 2017. 

Drammen kommune sender sin vinner inn som kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen det påfølgende året.

Her finner du en oversikt over tidligere vinnere av prisen.