Hvert år, på FNs internasjonale frivillighetsdag den 5. desember, deles Drammens frivillighetspris ut. Prisen er med på å vise det engasjementet som ildsjeler eller grupper av mennesker legger ned for andre. Prisen bidrar til å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats.

Alle kan nominere!

Her kan du nominere til frivillighetsprisen i Drammen 2018.

Hvem får prisen?

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
  • Frivillig innsats innebærer at aktiviteten skjer uten at det utbetales lønn, eller er i tett tilknytning til kandidatens ordinære arbeidsplass.

28 kandidater ble nominert til prisen i 2017. Prisen ble delt ut i Storstua på rådhuset 5. desember, og det var Geirr Kihle som fikk frivillighetsprisen for 2017. 

Drammen kommune sender sin vinner inn som kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen det påfølgende året.

Her finner du en oversikt over tidligere vinnere av prisen.