Frivilligsentralene ønsker å skape lokalt engasjement og være en tilrettelegger for aktivitet og frivillig innsats. Her utveksles kunnskap, erfaringer og det bygges nettverk.

Har du lyst til å bli frivillig, ta kontakt med en av sentralene!

Nøkkelinformasjon

Mer informasjon i På Høyden; nærmiljøbladet for Fjell, Fjellsbyen, Austad, Austad Skog, Galterud, Øvre Frydenhaug og Søndre Fjell. Nummer 2/2017  

Åpningstider

Sommersteng 1.juli–3. august

Telefon

32 04 54 95

E-post

Besøksadresse

L. Grønlandsvei 33 (Fjell bydelshus)
3035 Drammen