Frivilligsentralene ønsker å skape lokalt engasjement og være en tilrettelegger for frivillig innsats. Her utveksles kunnskap, erfaringer og det bygges nettverk.

Har du lyst til å bli frivillig, ta kontakt med en av sentralene!

Telefon

32 04 54 95

E-post

Besøksadresse

L. Grønlandsvei 33 (Fjell bydelshus)
3035 Drammen