Frivilligsentralene ønsker å skape lokalt engasjement og være en tilrettelegger for frivillig innsats. Her utveksles kunnskap, erfaringer og det bygges nettverk.

Har du lyst til å bli frivillig, ta kontakt med en av sentralene!

Åpningstider

Mandag–torsdag: 9.00–15.00


Fredag: 9.00–14.00

Sommerstengt 9. juli–3. august

Telefon

900 75 399

E-post

Besøksadresse

Landfalløya 78
3023 Drammen