Frivilligsentralene ønsker å skape lokalt engasjement og være en tilrettelegger for frivillig innsats og deltagelse i aktivitet. Her utveksles kunnskap, erfaringer og det bygges nettverk.

Elvebyen frivilligsentral jobber for å legge til rette for bedre og tidligere inkludering i fritidsaktiviteter, kulturliv, idrett og sosiale fellesskap. 

Sentralen har blant annet kartlagt mentorordninger og møteplasser i kommunen som primært er for nye innbyggere med internasjonal bakgrunn.

Mentorordninger i Drammen 

Her er en oversikt over mentorordninger i Drammen som bidrar til bedre inkludering og mangfold: 

  • Flyktningsguide drives av Drammen Røde kors. En frivillig flyktningguide kobles mot en bosatt flyktning med like interesser. For flyktningen er dette en mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en anledning til å bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og bakgrunn. De gjør ting som begge trives med – som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate sammen. Som regel møtes flyktningguide og flyktning et par timer i uken eller måneden i ett år.
  • Kompis drives også av Drammen Røde kors Kompis er en aktivitet hvor unge flyktninger kobles sammen med norske ungdommer i deres lokalsamfunn. Målet er å bli kjent med norsk ungdom på egen alder, forstå norsk ungdomskultur og få et sosialt nettverk. Koblingene foregår gruppevis, og hva man finner på er opp til kompisene selv. Kompisgruppene møtes et par timer i uken i et halvt år.
  • Mentorordningen drives av Internasjonale Drammen. Internasjonale Drammen kobler frivillige mentorer fra næringslivet med jobbsøkere som har innvandrerbakgrunn. Mentoren bidrar med sin kunnskap om næringslivet i Drammen, eller om en spesifikk bransje og kan på den måten bidra til at mentorpartneren kommer ut i arbeid. 
  • Home start familiekontakten drives av Frelsesarmeen i Drammen. Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor en frivillig voksenperson besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Dette er et tilbud for alle familier som ønsker praktisk hjelp med barna eller bare en ekstra voksen å snakke med. Familien bestemmer selv hva de ønsker hjelp til. Familiekontaktene er selv foreldre eller har erfaring fra arbeid med barn. Alle familiekontaktene gjennomfører et forberedelseskurs, og får veiledning og oppfølging av Home-Starts koordinator. Ukentlig besøk fra familiekontakten i 6 måneder. I tillegg inviterer Frelsesarmeen alle familiene på lunsj en gang i måneden.

Telefon

90075399

E-post