Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor, til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen.

Drammen kommune vedtok sin frivillighetsopolitiske plattform i Bystyret 17. juni 2014.

Her finner du plattformen (pdf) med verdier, viktige prinsipper og aktuelle tiltak for perioden 2015–2018.

grunnlagsdokumentet (pdf) kan du lese mer om bakgrunnen for dette arbeidet.

Modell for samarbeid

Det er utarbeidet en modell for samarbeid mellom kommunens helse-, sosial- og omsorgstjenester og frivillig sektor, som styrker alle parter. Her finner du Kortversjon og Hovedrapport av "Kommunen og frivillig sektor i samspill".

Modellen er laget i samarbeid med Verdighetsenteret.

Viktige føringer fra nasjonalt nivå

Regjeringen om frivillighet

KS om frivillighet

Frivillighet Norge

Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter