Lån gratis lokaler på skolene

Skolene i Drammen er aktivitetssentere for bydelene sine. Frivillige organisasjoner og andre ikke-komersiele tiltak i nærmiljøet kan låne lokaler på ettermiddager og i helger. Kontakt den enkelte skole for å gjøre avtaler om lån.

Leie idrettsanlegg og -haller

Finn informasjon om leie av gymsaler, idrettsanlegg og -haller.

Bruke torgplass, fortau, gater og parker

Finn informasjon om bruk av offentlige uterom.