Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser.

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Livssyn og religioner

I Drammen har Skoger kirkegård gravplasser til folk med ulike religioner og livssyn.

Fredet i 20 år

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes.

Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.