Vi er Drammen kommune sin oppsøkende tjeneste for ungdom mellom 13-23 år.

Vi jobber forebyggende og tilbyr råd, veiledning, praktisk hjelp og oppfølging av ungdom. Vi er et frivillig tilbud, du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss. Alle i Uteteamet har taushetsplikt. Det betyr at det du og vi snakker om blir mellom oss. Samtidig har vi også meldeplikt dersom det er fare for liv og helse.
Forebyggende uteteam
Forebyggende uteteam

Oppsøkende arbeid

Vi driver feltarbeid og sosialt oppsøkende arbeid gjennom vår tilstedeværelse i Drammen sentrum og de ulike bydelene. Vi er ute både dagtid og kveldstid og du kan treffe på oss mange ulike steder. Blant annet i skolegårder, kjøpesentre, lekeplasser og andre samlingspunkter. Vi er også innom ulike arrangementer for ungdom og fritidsklubber. I løpet av uken er vi også innom flere ungdomsskoler og videregående skoler. Gjennom det oppsøkende arbeidet vårt ønsker vi å komme i kontakt med og bygge tillit hos ungdom.

Oppfølging

Vi følger opp ungdom som selv ønsker det. Hva vi hjelper med er basert på ungdommens behov. Det kan være alt fra skole, utdanning, økonomi, bolig, seksualitet, rus og psykisk helse. Vi har også et tett samarbeid med øvrig hjelpeapparat og kan lose ungdom videre.

Cannabis-forebygging

Vi kan bistå ungdom som har spørsmål om cannabis, ønsker å slutte eller trappe ned bruken.

Kontakt

Telefon: 32 04 55 56 / 959 16 555
Epost:
Besøksadresse: Torgeir Vraas plass 13

Sosiale medier: facebook.com/uteteametdrammen, Snapchat: uteteamet

Vi er på jobb:

  • Mandag: 08-16
  • Tirsdag: 08-22
  • Onsdag: 08-22
  • Torsdag: 08-15
  • Fredag: 08-24
  • Lørdag: 18-24