Hvem tar jeg kontakt med ved bekymring?

Ved alvorlig akutt sykdom eller skade, ring 113 eller legevakta i Drammen tlf. 116 117

  • Ved akutt krise, kontakt sosial vakttjeneste, telefon 32 04 65 00, besøksadresse Rosenkrantzgt 17 (samme lokaler som legevakta)
  • Ved bekymring for en slektning, bekjent eller nabo som ser ut til å slite i hverdagen kan du:
  • Forebyggende helseteam for eldre gir tilbud om hjemmebesøk til eldre fra de fyller 80 år