Drammen kommune ønsker å bedre kommunikasjonen mellom innbyggerne og helsetjenesten. Nå kan innbyggere som mottar hjemmetjenester trygt administrere avtaler og sende meldinger til Drammen kommune på helsenorge.no.

Meldinger og avbestillinger kommer direkte inn i kommunens elektroniske pasientjournal.

Hva betyr dette for deg?

Løsningen brukes i første omgang til kommunikasjon med hjemmetjenesten, men tilbudet blir gradvis utvidet. Nå kan innbyggerne i Drammen kommune:

Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

  • Brukere kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger siden løsningen krever innlogging med min-id.
  • Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen, og både brukeren og kommunen har dermed god dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og pårørende.

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

  • Ved å logge inn på helsenorge.no kan brukerne se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel besøk fra hjemmesykepleien. De kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal.
  • På denne måten blir det enklere for brukerne å planlegge sin hverdag. Samtidig vil kommunen motta færre henvendelser på telefon, og hjemmetjenesten vil unngå mange bomturer.

Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

  • Bruker og/eller pårørende med fullmakt kan få varsel på e-post eller tekstmelding når et hjemmebesøk er utført. Dermed kan pårørende enkelt holde oversikt over hvilken hjelp brukeren får.

 

 

Innlogging

For å logge inn på helsenorge.no kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID.

Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er dermed mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra brukeren.

Finn ut mer om tjenesten

Kontakt

Helsenorge.no har en egen hjelpetelefon dersom du trenger hjelp til å logge deg inn:

 

  • 80043573
  • 800EHELSE

Dersom du mottar hjemmetjenester fra Drammen kommune, kan du også spørre din kontaktperson for å få mer informasjon om, og hjelp til å bli en digital bruker.