Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål i hverdagen din, kan ergoterapi være en hjelp til å bli bedre. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen.

Ergoterapitjenesten kan bidra med:

 • Kartlegging og vurdering av funksjonsnivået ditt
 • Motivere deg slik at du når målene dine
 • Tilrettelegging under opptrening i ulike rehabiliteringsfaser
 • Tilrettelegging for selvhjulpenhet og mestring på ulike arenaer
 • Utprøving og tilpassing av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere

Situasjoner hvor kommunal ergoterapeut kan bidra:

 • Ved stort, brått funksjonsfall.
 • Når du ikke lenger klarer å utføre daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidligere: gå på butikken, ta bussen til byen, besøke venner og familie etc.
 • Ved behov for tilrettelegging og hjelpemidler for å kunne utføre daglige gjøremål
 • Når du ønsker hjelp til veiledning og tilrettelegging trening for å bli mer selvhjulpen.

Ved arbeidsplassvurdering ber vi deg ta kontakt med bedrifthelsetjenesten, eventuelt konsulent på NAV

Hvor tilbys tjenesten?

 • I hjemmet, på Drammen Helsehus og på Drammen Helsehus og på kort- eller langtidsavdeling på institusjon

Hva koster det?

Tjenester fra den kommunale ergoterapitjenesten er gratis.

Kontakt

Du kan ta kontakt med kommunal ergoterapeut via:

 • E-post:
 • Telefon: 409 17 047
 • Telefonen besvares ikke alltid med en gang, men du vil bli ringt opp senest neste virkedag