Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no

Du kan bytte fastlege inntil to ganger pr. år. Bytte av fastlege kan du gjøre på helsenorge.no