Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer hverdagen din, kan fysioterapi være en hjelp til å bli bedre.

Har du nedsatt eller redusert funksjon som virker inn på hverdagen din, kan fysioterapi være til hjelp. Vi i fysioterapitjenesten kan bidra med:

 • Kartlegging og vurdering av funksjonsnivået ditt
 • Tilrettelegging og opptrening i ulike rehabiliteringsfaser
 • Motivere deg slik at du når målene dine
 • Utprøving og tilpassing av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for deg

Når kontakter jeg?

 • Ved stort, brått funksjonsfall
 • Når du ikke lenger klarer å utføre daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidligere: gå på butikken, ta bussen til byen, besøke venner og familie
 • Når det er vanskelig å gjøre det som før var lett: reise deg opp, komme deg opp av senga, gå, komme deg på toalettet
 • Når du trenger bistand til å anskaffe deg hjelpemidler
 • Dersom du har opplevd å falle eller er svært ustø
 • Når du ønsker hjelp til trening for å bli mer selvhjulpen

Drammen kommune har avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter om fysioterapibehandling på fysikalsk institutt og i hjemmet. Dersom du har fått rekvisisjon til fysioterapi hos din fastlege, skal du selv kontakte privatpraktiserende fysioterapeut (Oversikt over fysikalske institutter).

Hvor tilbys tjenesten?

 • der hvor du er:
 • I hjemmet
 • Drammen Helsehus
 • På kort- eller langtidsavdeling på institusjon
 • I bydelene kan du være med på styrketreningsgrupper for eldre

Hva koster det?

Tjenester fra den kommunale fysioterapitjenesten er gratis.
Deltagelse på styrketreningsgrupper har en egenandel på 400,- per semester.

Hvem kontakter jeg?

For alle henvendelser send en e-post til
eller ring: 415 84 768