Har du blitt ustø eller har redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer hverdagen din, kan fysioterapi være en hjelp til å bli bedre. Kommunale fysioterapeuter samarbeider tett med andre tjenester i kommunen.

Kommunale fysioterapeuter kan bidra med:

 • Kartlegging og vurdering av funksjonsnivået ditt
 • Motivere deg slik at du når målene dine
 • Gruppebasert treningsperiode på 3 måneder for å øke funksjonsnivå og balanse
 • Tilrettelegging og opptrening i ulike rehabiliteringsfaser
 • Utprøving og tilpassing av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for deg

Situasjoner hvor kommunal fysioterapeut kan bidra:

 • Ved stort, brått funksjonsfall, dersom du har opplevd å falle eller er svært ustø
 • Når du ikke lenger klarer å utføre daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidligere: gå på butikken, ta bussen til byen, besøke venner og familie og du ønsker hjelp til trening for å bli mer selvhjulpen
 • Når det er vanskelig å gjøre det som før var lett: reise deg opp, komme deg opp av senga, gå, komme deg på toalettet og ønsker hjelp til trening for å forebygge ytterligere funksjonsfall
 • Hvis du har behov for tilrettelegging og eventuelt hjelpemidler for å oppleve bedret funksjon, mestring og selvstendighet

Drammen kommune har avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter om fysioterapibehandling på fysikalsk institutt og i hjemmet. Dersom du har fått rekvisisjon til fysioterapi hos din fastlege, skal du selv kontakte privatpraktiserende fysioterapeut.

Hvor kan du motta kommunal fysioterapitjeneste?

 • I hjemmet, i bydelene, ved Drammen Helsehus eller på kort- eller langtidsavdeling på institusjon
 • I bydelene organiserer tjenesten Sterk og Stødig, Treningsgrupper for seniorer som er hjemmeboende og opplever begynnende ustøhet. Du går uten hjelpemidlere innendørs og klarer deg i eget hjem uten særlig bistand. 

Hva koster det?

Tjenester fra den kommunale fysioterapitjenesten er gratis.

Kontakt

Oversikt over Sterk og Stødig treningsgruppe.

Send epost til for å sjekke om det er ledig plass på en av gruppene.

Kontakt

Drammen kommune har avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter om fysioterapibehandling på fysiskalske insitutt og i hjemmet.

Kontaktinformasjon til de like fysikalske instituttene

Ved spørsmål om forebyggende tjenester i hjemmet, fallforebygging eller hverdagsrehabilitering kan du kontakte kommunal fysioterapeut på:

Epost:

Telefon: 409 17 047

Telefonen besvare ikke alltid med en gang, men du vil bli ringt opp senest neste virkedag.