Helsestasjon for barn 0–5 år tilbyr gratis tjenester:

  • Hjemmebesøk
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinering
  • Individuell veiledning
  • Henvising til andre instanser ved behov
  • Jordmor

Åpningstider

Mandag–fredag: 8.30–15.00

Telefon

32 04 47 80

E-post

Besøksadresse

Laurits Grønlandsvei 33
3035 Drammen

Tidlig inn

Rask intervensjon og oppfølging av barn (0–6 år) og familier i risiko (pdf)