Helsestasjonstjenesten 0-5 år i Drammen kommune tilbyr:

 1. Jordmortjeneste
 2. Helsestasjonstjeneste 0-5 år

Nøkkelinformasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt og gratis tjeneste som skal jobbe helsefremmende og forebyggende. Vi gir gravide og barn i alderen 0-5 år oppfølging etter nasjonale retningslinjer. På helsestasjonen skal foreldre få råd, veiledning og støtte i foreldrerollen. Formålet med helsestasjonstjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud.

På helsestasjonen vil du møte kontorfaglig konsulent, jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. I tillegg har vi et tett samarbeid med Familiehjelpen/psykolog som har faste dager på hver helsestasjon. Helsestasjonene samarbeider også med andre faggrupper slik som barnehagene, spedbarnsteam, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), spesialisthelsetjeneste, tannhelsetjeneste, frivillige organisasjoner m.m.

Tilbudet på helsestasjonen omfatter:

 • svangerskaps- og barselomsorg
 • hjemmebesøk etter fødsel
 • helseundersøkelser
 • barselgrupper
 • foreldreveiledningsgrupper

Helsestasjonene i Drammen kommune er lokalisert på Marienlyst, Fjell og Konnerud. I tillegg har vi Migra helsestasjon som er et tilbud til nybosatte familier.

Har du spørsmål om barnet ditt?

Vi har veiledningstelefon hvor helsesykepleier kan besvare spørsmål du har om barnet ditt, samt gi råd og veiledning. Telefonnummer og åpningstider finner du på siden til den enkelte helsestasjon.

Åpen helsestasjon på Marienlyst

Marienlyst helsestasjon tar imot drop-in henvendelser for sitt distrikt hver fredag fra kl.12.00-14.00. I denne tiden er helsesykepleier og fysioterapeut tilgjengelig for veiledning og råd. Eksempler på henvendelser; ammeveiledning, vektkontroll, spørsmål om motorisk utvikling/stimulering, søvn og kosthold. Tilbudet om åpen helsestasjon følger skoleruta.

Ammeveiledning

Helsestasjonene i Drammen kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon. Alle jordmødre og helsesykepleiere tilbyr ammeveiledning. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Foreldreveiledning 

Drammen kommune tilbyr kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldrerollen. Ta gjerne kontakt med din lokale helsestasjon for mer informasjon. Familiehjelpen er et lavterskeltilbud som samarbeider tett med helsestasjonen. Familiehjelpen har faste dager på alle helsestasjonene og kan tilby støtte og veiledning i foreldrerollen.

Tidlig inn til barnets beste

Et tverrfaglig samarbeidsmøte kan være en måte å få hjelp på dersom du er urolig for barnet ditt. Spør helsesykepleier eller barnehagen om et slikt møte. 

Lovverk

I følge Pasient- og brukerrettighetsloven §6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroller i den kommunen de bor eller oppholder seg. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Alle ansatte har taushetsplikt. Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. 

Vaksinering

Helsestasjonen tilbyr vaksiner som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med Smittevernkontoret for andre vaksiner utenom program.

 

Besøksadresse

Telthusgata 8
3044 Drammen

Postadresse

Drammen kommune / Senter for oppvekst / Helsetjenester for barn og unge

Postboks 671 Strømsø, 3003 Drammen

Helsestasjoner i Drammen

Marienlyst helsestasjon 

Konnerud helsestasjon 

Fjell helsestasjon 

Migra helsestasjon

Jordmortjenesten 

Helsestasjonsprogram

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn 0-5 år:

 • besøk av jordmor 1-3 dager etter hjemreise fra barsel
 • hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel
 • 4 uker konsultasjon hos helsesykepleier
 • 6 uker konsultasjon hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 6-8 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 3 måneder konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 måneder konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder konsultasjon hos helsesykepleier
 • 10 måneder konsultasjon hos helsesykepleier
 • 12 måneder konsultasjon hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder målrettet konsultasjon hos helsesykepleier
 • 2 år individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 4 år konsultasjon hos helsesykepleier
 • 5 år skolestartundersøkelse hos lege

Nyttige lenker

Ammehjelpen

Amming og morsmelk

Mat og måltider for spedbarn

Informasjon om sunn og trygg mat

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barn og sykdom

Giftinformasjon

Alkoholvaner

Sinnemestring for foreldre

Barn og tannhelse

Sikring av barn i bil

Barn og skjermbruk