Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen.

Bestill time til kontroll

Vi tilbyr jordmortjeneste ved helsestasjonene på Fjell, Marienlyst og Konnerud. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time. 

Rådgiving

Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen.

Om tjenesten

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Ifølge retningslinjer fra helsedirektoratet kan kvinnen velge om hun vil gå til jordmor eller til fastlege eller kombinere disse. Det anbefales et basisprogram med 8 kontroller.

Hvis jordmor oppdager at svangerskapet ikke utvikler seg normalt henviser hun deg direkte til svangerskapspoliklinikken ved sykehuset. Hvis du strever med vanskelige tanker ifht graviditeten eller livssituasjon har jordmor et godt tverrfaglig samarbeid med andre aktører i kommunen, og kan hjelpe deg å komme i kontakt med disse.

Pris

Tjenesten er gratis.