Svangerskapsomsorgen i Drammen kommune er et tilbud til alle gravide. Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll hos jordmor.

Bestill time til kontroll

Den kommunale jordmortjenesten i Drammen kommune er samlet ved Senter for oppvekst, bygg B.

Du kan bestille time hos jordmor på tlf: 32 04 95 90.

E-post:

Adresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Åpningstider: mandag-fredag kl 08:30-15:00

Om tjenesten

Når du er gravid kan du gå til svangerskapskontroller. Du bestemmer selv om du vil gå til jordmor, lege eller en kombinasjon av disse. I følge nasjonale retningslinjer (2018) for svangerskapsomsorgen er det viktig at du kontakter lege eller jordmor så snart du vet at du er gravid. Det er anbefalt 8 konsultasjoner i løpet av svangerskapet, inkludert ultralydundersøkelse omkring uke 18. Oppfølgingen vil tilpasses ut fra den enkeltes ønsker og behov. Får du oppfølging på poliklinikken kan du likevel få støttesamtaler hos oss om forberedelse til fødsel, amming og barseltid. Din partner er velkommen til å være med på konsultasjonene. Ved komplikasjoner i svangerskapet samarbeider vi med fastlege og/eller poliklinikk på sykehuset. 

Svangerskap er en utfordrende tid på godt og vondt for de fleste. Hos jordmor vil du kunne få bekreftet disse følelsene, samt at vi følger med på at både du og babyen din har det bra. Vi samarbeider tett med andre faggrupper slik som fastleger, føde-barsel avdeling, helsesykepleier, psykolog, fysioterapeut, barnevern og spedbarns-team. Vi bruker telefontolk i konsultasjonene ved behov.  

Etter fødsel tilstreber vi barselbesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemkomst fra sykehuset. Når du har født og vet omtrent når du kommer hjem med ditt nyfødte barn, kan du ta kontakt med helsestasjonen for å avtale barselbesøk med jordmor.

Jordmortjenesten er gratis.

Rådgivning

Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen.