Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen.

Bestill time til kontroll

Vi tilbyr jordmortjeneste ved helsestasjonene på Fjell, Marienlyst og Konnerud. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time. 

Om tjenesten

Gravide kan velge om de går til jordmor eller lege i svangerskapet eller en kombinasjon av disse. Ifølge nye retningslinjer (2018) for svangerskapsomsorgen er det viktig at du kontakter lege eller jordmor så snart du vet at du er gravid. Det er anbefalt ca 8 kontroller totalt, inkludert en rutineultralyd i ca uke 18. Får du oppfølging på poliklinikken kan du likevel få støttesamtaler om forberedelse til fødsel, amming og barseltid av oss. Partner er velkommen til å være med på konsultasjonene. Ved komplikasjoner i svangerskap samarbeider vi med fastlege eller poliklinikken på sykehuset.

Svangerskap er en utfordrende tid på godt og vondt for de fleste. Hos jordmor vil du kunne få bekreftet disse følelsene samt at vi følger med på at både du og babyen har det bra. Vi samarbeider også med andre aktører i kommunen. Etter fødsel tilstreber vi barselbesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemkomst fra sykehuset. Det er viktig at du ringer til helsestasjonen du tilhører når du er på vei hjem fra sykehuset.

Vi har jordmortjeneste på både Fjell, Marienlyst, Konnerud og Migra helsestasjon. Du får  fortrinnsvis time på den helsestasjonen du tilhører eller den jordmoren som har ledig time. Asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere uten fastlege har rett på svangerskapsomsorgen vi tilbyr på Migra. Vi bruker telefontolk i konsultasjonene ved behov.

Tjenesten er gratis.

Rådgivning

Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen.