Informasjon fra kommuneoverlegen

Oversikt over kurs og tilbud fra kommunen til pasienter og pårørende

Nyheter

August 2017. Nytt tilbud: Rask Psykisk Helsehjelp

August 2017. Ny nasjonal retningslinje om demens

Informasjon fra Forsvaret. Helsetjenester ved Trident Juncture november-desember 2018

Opplysninger til barnevernet, endringer i lovverk

Kontaktinformasjon

  • Administrasjon Helsetjenesten:  / 32 04 68 92
  • Smittevernkontoret:  / 32 04 52 40
  • Kommuneoverlege Madli Indseth: 
  • Meldingstrøbbel (elektronisk meldingsutveksling):
  • Jordmødre kontaktinformasjon

Administrativt

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker