Informasjon fra kommuneoverlegen

Oversikt over kurs og tilbud fra kommunen til pasienter og pårørende

Nyheter

August 2017. Nytt tilbud: Rask Psykisk Helsehjelp

August 2017. Ny nasjonal retningslinje om demens

Informasjonsmateriell fra Frisklivssentralen. Mars 2019. 

Frisklivssentralen har vært rundt til alle legekontorene i Drammen kommune og levert ut informasjonsmateriell.

Fastlegene fikk utdelt plakat, reseptblokk, aktivitetskatalogen, deltakerbrosjyrer, og en oppfordring til å bruke fysisk aktivitet som medisin.

Frisklivssentralen ønsker med denne pakken å rette fokus mot fysisk aktivitet som medisin, i forebygging og behandling av livsstilssykdommer. En frisklivssresept kan være starten på en bedre hverdag for pasientene og Frisklivssentralen oppfordrer derfor fastlegene til å benytte dem.

 

Informasjon fra Forsvaret. Helsetjenester ved Trident Juncture november-desember 2018

Opplysninger til barnevernet, endringer i lovverk

Kontaktinformasjon

  • Administrasjon Helsetjenesten:  / 32 04 68 92
  • Smittevernkontoret:  / 32 04 52 40
  • Kommuneoverlege Madli Indseth: 
  • Meldingstrøbbel (elektronisk meldingsutveksling):
  • Jordmødre kontaktinformasjon

Administrativt

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker