Under 18 år psykisk helse

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

Levekårsteamet gjennomfører kartlegging av familiens samlede levekårssituasjon, med et særskilt blikk på barna og deres behov.

Tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn og ungdom i Drammen kommune.

Et tverrfaglig team som har ansvar for å ha tilsyn av barn plassert i fosterhjem i Drammen kommune.

Viktige kontaktpunkter til instanser og tjenester i barnevernet

Ungdomstorget er et hus hvor unge mellom 13-25 kan få praktisk hjep, råd, oppfølging og veiledning i hverdagen. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Senter for rusforebygging, NAV, psykiske helsetjenester og oppvekstsektoren i Drammen kommune.

Hvem tar jeg kontakt med ved bekymring for vold og overgrep?

Kontaktinformasjon

  • Administrasjon Helsetjenesten:  / 32 04 68 92
  • Smittevernkontoret:  / 32 04 52 40
  • Kommuneoverlege Madli Indseth: 
  • Meldingstrøbbel (elektronisk meldingsutveksling):
  • Jordmødre kontaktinformasjon

Administrativt

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker