Under 18 år somatisk helse

Bistand til familier med barn og ungdom under 18 år, hvor barnet eller den unge har midlertidig eller varig funksjonssvikt.

Tilrettelagt fritid skal bistå barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker. 
I møte med den enkelte skal vi sammen komme fram til ønsker for fritiden og behov for bistand.

Helsestasjon for ungdom fra 13 til 24 år.

Helsestasjoner for barn 0–5 år

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Kontaktinformasjon

  • Administrasjon Helsetjenesten:  / 32 04 68 92
  • Smittevernkontoret:  / 32 04 52 40
  • Kommuneoverlege Madli Indseth: 
  • Meldingstrøbbel (elektronisk meldingsutveksling):
  • Jordmødre kontaktinformasjon

Administrativt

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker