Over 18 psykisk helse

Psykisk helsearbeid

Søknadsskjemm (pdf)

Rustjenesten er kommunens oppfølgingstilbud til personer over 17 år med rusproblematikk og deres pårørende. Tjenesten består av en rådgivertjeneste, en oppfølgingsgruppe og en helseavdeling.

Tilbudene ved Lærings- og mestringssenteret i Drammen kommune.

Ungdomstorget er et hus hvor unge mellom 13-25 kan få praktisk hjep, råd, oppfølging og veiledning i hverdagen. Ungdomstorget er et samarbeid mellom Senter for rusforebygging, NAV, psykiske helsetjenester og oppvekstsektoren i Drammen kommune.

Kontaktinformasjon

  • Administrasjon Helsetjenesten:  / 32 04 68 92
  • Smittevernkontoret:  / 32 04 52 40
  • Kommuneoverlege Madli Indseth: 
  • Meldingstrøbbel (elektronisk meldingsutveksling):
  • Jordmødre kontaktinformasjon

Administrativt

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker