Over 18 somatisk helse

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering eller oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen.

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Praktisk bistand kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen din, skift av sengetøy, klesvask eller å bestille matvarer.

Frisklivssentralen er et tilbud for personer som ønsker å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Tilbudene ved Lærings- og mestringssenteret er knyttet til å mestre hverdagen med kroniske lidelser og tilstander.

Tjenester for funksjonshemmede over 18 år

Vaksiner og smittevern

Kontaktinformasjon

  • Administrasjon Helsetjenesten:  / 32 04 68 92
  • Smittevernkontoret:  / 32 04 52 40
  • Kommuneoverlege Madli Indseth: 
  • Meldingstrøbbel (elektronisk meldingsutveksling):
  • Jordmødre kontaktinformasjon

Administrativt

Juridiske rammebetingelser

Eksterne lenker