Varsel om alvorlige hendelser

Fra 01.07.2019 har alle virksomheter som yter helse-og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser til Helsetilsynet.