Frisklivstilbud i Drammen kommune

  • Frisklivsresept
  • Hjelp til endring av levevaner innen områdene fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.
  • Aktivitetskatalogen.

Kontakt

  • E-post:
  • Telefon: 951 71 102 (mandag og torsdag kl. 13-14). Send oss gjerne sms utenom telefontid så kontakter vi deg
  • Besøksadresse: Schwartsgt. 6, Idrettens hus, inngang B

Brosjyre Frisklivssentralen

Brosjyre frisklivvssentralen (pdf)