Frisklivsresept

Frisklivsresept

Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg.

Vi kan hjelpe deg ved å:

 • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • Ha fokus på ressurser og mestring til tross for helseutfordringer.
 • Gi et tilbud så tidlig som mulig hvis du har økt risiko for sykdom.
 • Tilby aktivitet og veiledning i en tre måneders periode, samt ukentlig temaundervisning innen ulike levevaner.
 • Finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for deg.

Hva kan du forvente?

 • En innledende helsesamtale hvor du blir møtt på dine utfordringer og får hjelp til å sette mål og lage en plan i forhold til de endringer du ønsker å gjøre. Fokus på motivasjon og mestring.
 • Tilbud om trening i gruppe to ganger pr. uke. Treningen foregår utendørs og varer i en time. Vi har miksgrupper (både kvinner og menn) og egne kvinnegrupper.
 • Temaundervisning ukentlig i forbindelse med treningen. Temaene som tas opp er blant annet trening og hverdagsaktivitet, kosthold, søvn, tannhelse med mer.
 • En reseptperiode varer i tre måneder. Etter tre måneder får du en ny helsesamtale hvor fokus er hvordan du kan følge opp påbegynte endringer.
 • Vi benytter tolk ved behov i samtale og på undervisning.

Hvordan kommer jeg i gang?

 • Du kan be legen din, annet helsepersonell eller ansatte i NAV om å skrive ut en frisklivsresept til deg. Når du har fått resept, tar du selv kontakt med oss på Frisklivssentralen.
 • Du kan også ta kontakt med oss uten resept.

Hva koster det?

Helsesamtale er gratis. 400,- kr for trening og temaundervisning (+30 kr. i fakturagebyr).
Gratis for ungdom i videregående skole.

Kontakt

 • E-post:
 • Telefon: 951 71 102 alle dager. Legg igjen beskjed eller send en sms, så kontakter vi deg.
 • Besøksadresse: Schwartsgt. 6, Idrettens hus, inngang B