På lærings- og mestringssenteret i Drammen får du et tidsavgrenset helsetilbud, for det meste i form av grupper eller kurs. Målet er økt mestring i hverdagen og bedre livskvalitet. Du trenger ingen henvisning for å delta på tilbudene, men melder din interesse via denne nettsiden. Deltakere som melder seg på kurs og grupper vil få en individuell forsamtale. Dette er for å avklare om tilbudet er det rette, og for å få til en god gruppesammensetning.

Tilbud

Siden gir også informasjon for etterlatte, overlevende, pårørende og andre berørte av 22. juli.

Lærings- og mestringssenteret (LMS)