”Kurs i mestring av depresjon” (KID). Nye kurs starter fortløpende. KID er et samarbeid mellom Lærings og mestringssenteret (LMS) og Psykiske helsetjenester.

KiD logoKurset skal bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Hvem er kurset for?

Kurset er utarbeidet for personer over 18 år, som i perioder er nedstemt eller er lettere deprimert.

Kurset er ikke egnet for mennesker med alvorlig depresjon, aktiv rus, ved selvmordsfare eller psykoselidelser.

Tegn på symptomer kan være; Fravær av glede, tilbaketrekking, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, grubling, uro og selvmordstanker.

  • Tilbudet er for innbyggere i Drammen kommune

Faglig ansvarlige

Kari –Anne Lundgård, Ellen Bjerknes, Hildegunn Skaug og Randi Klemetsen.

Vårens kurs fulle

Alle kurs for våren 2017 er nå igangsatt. Vi setter opp nye kurs med start i august.

Jeg ønsker å delta

Kurs i mestring av depresjon - påmelding

Når vil du på kurs
Kjønn