Kurset skal bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall

KiD logo

Hvem er kurset for?

Kurset er utarbeidet for deg som er over 18 år, som i perioder er nedstemt eller er lettere deprimert. Deltakerne lærer metoder og teknikker for å mestre problemer knyttet til depresjon. Læring tar tid og øvelse er nødvendig. Dette skjer på kursdagene og ved hjemmeoppgaver. Kurset går over 10 ganger og ledes av utdannede og godkjente kursledere.

Kurset er ikke egnet for mennesker med alvorlig depresjon, aktiv rus, ved selvmordsfare eller psykoselidelser.

Tegn på symptomer kan være; Fravær av glede, tilbaketrekking, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, grubling, uro og selvmordstanker. Se brosjyren for å få mer praktisk informasjon om kurset

  • Tilbudet er for innbyggere i Drammen kommune. Tilsvarende kurs tilbys også i de fleste kommuene i nærområdet.
  • Deltakerne kjøper en egen kursbok som vi følger under hele kurset.
  • Alle som registrerer seg som interessert i kurs blir invitert til en individuell forsamtale, hvor vi sammen finner ut om KID kan være til nytte.

Faglig ansvarlige

Kari –Anne Lundgård, Mia Høgeli Sjåfjell, Cathrine Enstrøm Simonsen og Randi Klemetsen.

Brosjyre

Vanlige spørsmål

  • Har jeg klart å registrere meg riktig?
  • Er det lenge til jeg blir kontaktet?

Ring Lærings- og mestringssenteret eller send oss en e-post, så undersøker vi dette for deg

For å unngå unødig ventetid er det viktig at du skriver ditt fulle navn i registreringsskjemaet som du får opp når du scroller deg nedover på denne siden, og sjekker at du har skrevet telefonnummer og adresse riktig. Slik at vi enkelt klarer å komme i kontakt med deg!

Selv om det nå ikke blir igangsatt flere nye kurs før jul, kan du bli kontaktet for å lage avtale om forsamtale fra slutten av november.

 

Kurs i mestring av depresjon - påmelding

Når vil du på kurs
Kjønn