”Lyst på livet”. Forebyggende helsetilbud for eldre.

Lyst på livet, handler om å fremme egen helse, livskvalitet og  livsglede ved å ta aktive valg, som kan påvirke vaner og mønstre i hverdagen til det positive. Aktivitetene i Lyst på livet veksler mellom foredrag, diskusjoner i faste grupper og oppsummeringer i plenum, samt noe hjemmearbeid for dem som ønsker det.

Gry Kristin Obst, Jorunn Haneset, Marit Grepperud Moen og Anita Sund er fagansvarlige.

  • Sted: Drammensbiblioteket, Grønland 58 B
  • Tid: Uke 38, 42, 47 i 2017. Uke 3, 7 og 11 i 2018
  • Klokken: Mandager kl.10.30–14.30

Kurset for høst 2017 og vår 2018 er fullt. Neste kurs starter høsten 2018

Mer informasjon om tilbudet kan du få ved å kontakte forebyggende helseteam for eldre; telefon: 977 76 236  eller Lærings- og mestringssenteret; telefon: 32 04 66 47 eller e-post:

Brosjyre: Lyst på livet (pdf)