”Lyst på livet” -et helsefremmende tilbud for eldre.

Lyst på livet, handler om å fremme egen helse, livskvalitet og livsglede ved å ta aktive valg, som kan påvirke vaner og mønstre i hverdagen til det positive. Aktivitetene i Lyst på livet veksler mellom foredrag, diskusjoner i faste grupper og oppsummeringer i plenum. Vi oppfordrer til å jobbe med hjemmearbeid for å få mer ut av deltakelsen.

Forebyggende helseteam for eldre; Jorunn Haneset og Marit Grepperud Moen er fagansvarlige.

  • Sted: Drammensbiblioteket, Grønland 58 B
  • Tid: Uke 38, 43, 48 i 2019. Uke 3, 7 og 13 i 2020
  • Klokken: Mandager kl.10.30–14.30
  • Dette kurset er nå fullt, men du kan ta kontakt for å sette deg på liste for neste års kurs.

 

Mer informasjon om tilbudet kan du få ved å kontakte Jorunn Haneset på telefon: 977 76 236  eller Lærings- og mestringssenteret; telefon: 32 04 66 47 eller e-post:

Brosjyre: Lyst på livet (pdf)