Gruppetilbud for deg som er i arbeidsfør alder og har levd med skade/sykdom en stund.

Temaene vi tar opp er mestring, mestringsstrategier og hverdagsutfordringer når du lever med en kronisk tilstand. Disponering av energi når den er begrenset, Styrker og utfordringer i det sosiale livet og livsstilstema som er relevant for gruppen. 

Erfaringsutveksling mellom deltakerne er en viktig del av tilbudet. Refleksjonen i gruppen ledes av erfarne fagpersoner.

Tilbudet er i utgangspunktet laget for deg som lever med nevrologisk sykdom eller skade, men vi har erfart at det også kan være nyttig for andre. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om dette kan være noe for deg.

Alle som melder sin interesse blir invitert til en individuell forsamtale for å få nødvendig informasjon, og avklare om tilbudet kan være til nytte. Dersom du blir deltaker i tilbudet, ønsker vi å gi deg muligheten til å jobbe med egne mål eller fokusområder.

Oppstart

Neste gruppe starter 11 september 2019. Ta gjerne kontakt for en forsamtale i god tid før dette. 

Tilbudet er gratis.

Tid

Vi møtes ukentlig i 8 uker på onsdager kl.12.30 - 14.30

Sted

Lærings- og mestringssenteret, Landfalløya 78, 3023 Drammen.

Du må kunne komme deg til og fra tilbudet på egenhånd. Det er mulig å kjøre nesten til døra. Parkering er gratis i gårdsrommet, men det varierer om det er ledig plass. Lokalene inne er lett tilgjengelig for deg som har ganghjelpemidler og rullestol. HC toalett.

Kontakt

  • E-post:
  • Telefon: 909 49 4 18
  • Kundesenteret: 32 04 00 00

Fagansvar

Siri Mile, Christin Tjømøe Bekkelund fra Helsetjenesten, Gunvor Lærum fra Hjemmetjenesten Fjell.

Brosjyre

Registrer deg som interessert i kurs

Når vil du på kurs
Kjønn