Litt tid for deg - som er pårørende eller som lever med langvarig belastning

Målet med kurser er å lære noen metoder og teknikker som kan gjøre det lettere å takle utfordringer i hverdagen. Kurset består av læring og praktiske oppgaver. Du vil også få utdelt kursmateriell slik at du kan teste ut teknikkene hjemme.

Kurset har fire kursdager, og fire ulike temaer vi skal jobbe med:

  1. Bekymringsmestring - å forholde seg til livets usikkerhet
  2. Belastningsmestring - energi, krav, struktur i hverdagen, selvfølelse og sosialt nettverk
  3. "Ja- mennesket" - selvfølelse og grensesetting
  4. Mindfullness 
  • Tid: Høst 2018, vår 2019
  • Sted: Lærings- og mestringssenteret, Landfalløya 78, Drammen

Kurset er for innbyggere i Drammen kommune

Ta kontakt for nærmere informasjon om oppstartstidspunkt.