Litt tid for deg - som er pårørende eller som lever med langvarig belastning

Målet med kurser er å lære noen metoder og teknikker som kan gjøre det lettere å takle utfordringer i hverdagen. Kurset består av læring og praktiske oppgaver. Du vil også få utdelt kursmateriell slik at du kan teste ut teknikkene hjemme.

Kurset har fire kursdager, og fire ulike temaer vi skal jobbe med:

  1. Bekymringsmestring - å forholde seg til livets usikkerhet
  2. Belastningsmestring - energi, krav, struktur i hverdagen, selvfølelse og sosialt nettverk
  3. "Ja- mennesket" - selvfølelse og grensesetting
  4. Mindfullness 
  • Tid: Torsdag kl.10 - 12
  • 16 mai, 23 mai, 6 juni og 13 juni 
  • Sted: Lærings- og mestringssenteret, Landfalløya 78, Drammen

Kurset er for innbyggere i Drammen kommune

Brosjyre: Litt tid for deg (PDF)

Ta kontakt for mere informasjon og registrering. Kursholder: Trude Hagen Kølbel  909 47 455

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Påmelding

Kjønn
Når vil du på kurs?