Litt tid for deg - som er pårørende eller som lever med langvarig belastning

Målet med kurset er å lære noen metoder og teknikker som kan gjøre det lettere å takle utfordringer i hverdagen. Kurset består av undervisning og praktiske oppgaver. Du vil også få utdelt kursmateriell slik at du kan teste ut teknikkene hjemme.

Du kan være pårørende til barn/unge, voksne og eldre. Tilbudet er ikke knyttet til noen bestemt diagnose.

Kurset har fire kursdager, og fire ulike temaer vi skal jobbe med:

  1. Bekymringsmestring - å forholde seg til livets usikkerhet
  2. Belastningsmestring - energi, krav, struktur i hverdagen, selvfølelse og sosialt nettverk
  3. "Ja- mennesket" - selvfølelse og grensesetting
  4. Mindfullness 
  • Tid: Torsdag kl.10 - 12
  • 21.11, 28.11, 5.12 og 12.12 
  • Sted: Lærings- og mestringssenteret, Landfalløya 78, Drammen

Kurset er for innbyggere i Drammen kommune

Brosjyre: Litt tid for deg (PDF)

Ta kontakt for mere informasjon og registrering. Kursholder: Trude Hagen Kølbel  909 47 455

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Påmelding

Kjønn
Når vil du på kurs?