Nøkkelinformasjon

tilknyttede fysioterapeuter

  • Ines Bader Kalstad – Fysioterapeut, spesialist innen lymfødembehandling
  • Ingrid Snøbohm Skogdal – Fysioterapeut
  • Janne Gunnerud – Fysioterapeut
  • Jens Martin Støten – Fysioterapeut
  • Ola Tveitan Østvold – Manuellterapeut
  • Silje Revå Kristensen – Fysioterapeut
  • Tor Arne Kalstad – Idrettsfysioterapeut
  • Tove Ailin Bjerke Østvold – Fysioterapeut

http://www.drammenfysioterapi.no/

Telefon

32 82 34 14

Besøksadresse

Vårveien 25
3024 Drammen

 Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldene regler for økonomisk refusjon finner du på https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester