Nøkkelinformasjon

Tilknyttede fysioterapeuter

  • Egil Aksnes – Fysioterapeut
  • Elisabeth Narverud – Fysioterapeut
  • Ingjerd Synøve Ranke – Fysioterapeut
  • Ingrid Skolleborg Hilsen – Fysioterapeut, spesialist innen lymfødembehandling
  • Lars Martin Dag Steen – Manuellterapeut

Telefon

32 88 54 00

Besøksadresse

Bernåsbakken 2
3032 Drammen

 Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldene regler for økonomisk refusjon finner du på https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester