Nøkkelinformasjon

Tilknyttede fysioterapeuter

  • Anneri Thielemann – Fysioterapeut, spesialist innen lymfødembehandling
  • Einar Tarjei Bakke – Fysioterapeut
  • Hans Petter Steinsholt – Fysioterapeut
  • Hege Bacher Owe – Fysioterapeut
  • Knut Olaf Johansen – Fysioterapeut
  • Marianne Solberg Ringdal – Fysioterapeut
  • Marion Paulsen – Psykomotorisk fysioterapeut
  • Wenche Starheim – Psykomotorisk fysioterapeut
  • Åsa Jagtøien – Manuellterapeut
  • Ingrid Tømta – Psykomotorisk fysioterapeut

http://stromsofysikalske.no/

Telefon

32 89 65 50

Besøksadresse

Torgeir Vraas plass 6
3044 Drammen

 Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldene regler for økonomisk refusjon finner du på https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester