Nøkkelinformasjon

Tilknyttede fysioterape

 • Anne Cecilie Thomle – Fysioterapeut
 • David Aronsen – Fysioterapeut, spesialist innen klinisk ortopedisk fysioterapi
 • Inger Mona Kampenhaug – Manuellterapeut
 • Jostein Friberg Hansen – Fysioterapeut
 • Katrine Sandnes – Fysioterapeut
 • Marit Haldorsen – Fysioterapeut
 • Marius Lind Stenhaug – Manuellterapeut
 • Mette Halvorsen – Fysioterapeut
 • Ole Tufte – Fysioterapeut
 • Ove Tufte – Fysioterapeut
 • Roar Holthe - Fysioterapeut
 • Robert Kowenhouven – Manuellterapeut
 • Somajeh Kiani – Fysioterapeut
 • Tore Høgli – Fysioterapeut
 • Vegard Sneve Guttormsen – Fysioterapeut
 • Vibeke Jones – Idrettsfysioterapeut
 • Åsmund Andersen – Manuellterapeut

http://trimmen.no/

Telefon

32 86 05 00

Besøksadresse

Erik Børresens allé 6
3015 Drammen

 Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldene regler for økonomisk refusjon finner du på https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester