Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten og har mistet livsgnisten? Opplever du at angst og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Eller fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av samlivsbrudd, sykdom eller andre vanskelige livssituasjoner?

Hva er rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg.

Målet er å styrke både funksjonen og livskvaliteten, samt å hindre at problemene utvikler seg.

  • Tilbudet er gratis
  • Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser

Hva slags behandling får du?

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Tilbudet følger en trappetrinns-modell:

  1. Gruppetilbud i form av mestringskurs
  2. Veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. 
  3. Telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell samtaleterapi med relativt kort varighet.

Brosjyre: Bekymring og tunge tanker -tilbudet Rask psykisk helsehjelp (PDF)

Ta kontakt med Rask Psykisk Helsehjelp

Her kan du få hjelp uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid. Det er ønskelig med et tett samarbeid med din fastlege og andre relevante instanser for best mulig resultat.

Hvis Rask Psykisk Helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få hjelp videre til andre mer passende tjeneste/behandlingstilbud.

Ta kontakt for mer informasjon

  • Telefon: 948 17 041
  • Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 9-11
  • Utenfor telefontid kan du melde din interesse her, så vil vi kontakte deg: E-post: Husk å beskytte dine personopplysninger. Ikke send helserelaterte opplysninger på e-post, kun navn og telefonnummer
  • Besøksadresse: Landfalløya 78, 3023 Drammen