Det er vanlig å streve med nedstemthet og bekymringer i perioder av livet. I Rask psykisk helsehjelp tilbyr vi kurs for deg som ønsker å lære noen verktøy for å håndtere milde til moderate symptomer på angst og/eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg.

Kurstilbud

Kurset er undervisningsbasert, og du trenger ikke si noe om din egen situasjon. Kurset baserer seg på kognitiv terapi.

Du vil få utdelt kursmateriell og kaffe/te ved oppmøte. Dersom du har behov for mer oppfølging utover kurs, kan du be om dette i etterkant av kurset. Dersom du er i tvil om hva slags helsehjelp du har behov for, kan du kontakte oss for en kartleggingssamtale. Ved behov loser vi videre til andre relevante tjenester. 

Hva er rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg.

Målet er å styrke både funksjonen og livskvaliteten, samt å hindre at problemene utvikler seg.

  • Tilbudet er gratis
  • Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser

Hva slags behandling får du?

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Tilbudet følger en trappetrinns-modell:

  1. Gruppetilbud i form av mestringskurs
  2. Veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. 
  3. Telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell samtaleterapi med relativt kort varighet.

Brosjyre: Bekymring og tunge tanker -tilbudet Rask psykisk helsehjelp (PDF)

Påmelding til kurs

Når vil du på kurs
Kjønn

Ta kontakt for mer informasjon

  • Telefon: 948 17 041
  • Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 9-11
  • Utenfor telefontid kan du melde din interesse her, så vil vi kontakte deg: E-post: Husk å beskytte dine personopplysninger. Ikke send helserelaterte opplysninger på e-post, kun navn og telefonnummer
  • Besøksadresse: Landfalløya 78, 3023 Drammen